Dlaczego oni są nienormalni? Czyli jak pracować w środowisku międzykulturowym.

Za starych, dobrych czasów wszystko było proste. Ludzie pracowali w jednym kraju, w tym samym kręgu kulturowym, bez niepotrzebnych nieporozumień. Ale wynaleziono Internet i życie stało się bardziej skomplikowane. Praca w zespołach międzynarodowych stała się powszechna. Ludzie porozsiewani po całej planecie to nie problem techniczny. Mamy po swojej stronie takie narzędzia jak: wymiana danych, komunikatory, wideokonferencje, zdalna obecność. To co utrudnia porozumienie to nieznajomość stylu pracy i niezrozumienie motywów działania drugiej strony. Rezultatem są opóźnione lub nieukończone projekty, straty pieniężne, stres, zgrzytanie zębów i nadmierna ilość przekleństw. Prezentacja poruszy następującą tematykę: * kategoryzacja kultur * postrzeganie czasu i przestrzeni * inne użycie języka * różne wartości, obyczaje, historia