LECTURES

 

Lock Anatomy and Scalable Multicore Programming

Chciałem zabrać was w podróż ... Podróż, w której poznacie jak zbudowane są podstawowe bloki synchronizacji (zwane lockami), ich historię oraz działanie (przy okazji zbudujemy sobie kilka z nich). Mechanizmy które w nich zastosujemy będą wam potrzebne do zrozumienia problemu wydajnego programowania wielo-procesorowego.