LECTURES

 

Interfejs użytkownika w wirtualnej rzeczywistości: ewolucja HUD'a w grze Detached

Wystąpienie pokazujące jedną z możliwości przedstawienia i implementacji HUD'a (Head Up Display) w wirtualnej rzeczywistości. Zostaną zaprezentowane problemy, na które napotykamy tworząc interfejsy użytkownika pod wirtualną rzeczywistość. Ich możliwe rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie powstającej gry Detached: jak ewoluował HUD, w jaki sposób wykonano poszczególne wersje oraz jakie technologie i algorytmy wykorzystywano.

Interfejs użytkownika w wirtualnej rzeczywistości: ewolucja HUD'a w grze Detached.

Wystąpienie pokazujące jedną z możliwości przedstawienia i implementacji HUD'a (Head Up Display) w wirtualnej rzeczywistości. Zostaną zaprezentowane problemy, na które napotykamy tworząc interfejsy użytkownika pod wirtualną rzeczywistość. Ich możliwe rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie powstającej gry Detached: jak ewoluował HUD, w jaki sposób wykonano poszczególne wersje oraz jakie technologie i algorytmy wykorzystywano.