LECTURES

 

Jak rozpoznać potrzeby użytkownika? Design Thinking i poszukiwanie nowej wartości.

Dobrze zaprojektowana usługa lub produkt odpowiadają na problemy użytkownika, tworzą wartość ułatwiając mu spełnienie potrzeb. Wyzwaniem jest jednak określenie, czym naprawdę są te potrzeby - gdyby Henry Ford zapytał o to swoich przyszłych klientów, powiedzieliby, że chcą szybszego konia, SMSy zostały wprowadzone jako dodatkowa, techniczna funkcja telefonów komórkowych. Design Thinking daje narzędzia, które pozwalają poszukiwać ukrytych potrzeb odbiorców i budować na ich podstawie nową wartość. W trakcie wykładu przedstawione zostaną zasady prowadzenia badań, które mają odkryć ukryte potrzeby.