LECTURES

 

Pisz PHP jak JS - asynchroniczne programowanie w PHP

Postaram się odpowiedzieć na pytania czemu programowanie asynchroniczne ma sens, czym jest cooperative multitasking, a przede wszystkim dlaczego nie należy tego wszystkiego robić w PHP.