LECTURES

 

Jak utrzymać bezpieczeństwo aplikacji po wdrożeniu? Kilka przykładów

W trakcie swojej prezentacji poruszę problematykę utrzymania bezpieczeństwa aplikacji po wdrożeniu produkcyjnym z perspektywy dostawcy aplikacji. Na przykładowych aplikacjach (platforma SaaS, aplikacja tworzona zwinnie, aplikacja tworzona w waterfall) pokażę wyzwania z tym związane, w odniesieniu do konkretnej aplikacji oraz realiów, w jakich funkcjonuje. Wspólnie z uczestnikami przeanalizujemy możliwe mechanizmy mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji. Zastanowimy się nad optymalnym ich doborem oraz momentem, w którym warto z nich skorzystać, uwzględniając również koszt wykorzystania danego mechanizmu. Przyjrzymy się mechanizmom takim jak: • testy penetracyjne • konsultacje/szkolenia • definiowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji • obsługa incydentów • narzędzia automatyczne • monitorowanie podatności w wykorzystywanych komponentach Postaramy się również wypracować odpowiedzi na poniższe pytania: • Co można zrobić wewnętrznie? • Jakie prace zlecić? • Jakich kompetencji poszukać? • Jak dobrać szkolenia? • Jakiego typu narzędzi poszukać? Chciałbym dać uczestnikom proste recepty na to, jak zadbać o utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji, z którymi pracują.

Utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji produkcyjnych na przykładach

W trakcie swojej prezentacji poruszę problematykę utrzymania bezpieczeństwa aplikacji po wdrożeniu produkcyjnym z perspektywy dostawcy aplikacji. Na przykładowych aplikacjach (platforma SaaS, aplikacja tworzona zwinnie, aplikacja tworzona w waterfall) pokażę wyzwania z tym związane, w odniesieniu do konkretnej aplikacji oraz realiów, w jakich funkcjonuje. Wspólnie z uczestnikami przeanalizujemy możliwe mechanizmy mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji. Zastanowimy się nad optymalnym ich doborem oraz momentem, w którym warto z nich skorzystać, uwzględniając również koszt wykorzystania danego mechanizmu. Przyjrzymy się mechanizmom takim jak: • testy penetracyjne • konsultacje/szkolenia • definiowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji • obsługa incydentów • narzędzia automatyczne • monitorowanie podatności w wykorzystywanych komponentach Postaramy się również wypracować odpowiedzi na poniższe pytania: • Co można zrobić wewnętrznie? • Jakie prace zlecić? • Jakich kompetencji poszukać? • Jak dobrać szkolenia? • Jakiego typu narzędzi poszukać? Chciałbym dać uczestnikom proste recepty na to, jak zadbać o utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji, z którymi pracują.

OWASP ASVS - ściągawka z bezpieczeństwa dla programisty

OWASP ASVS to standard weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji. Jest to lista kontrolna do weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji ale można ją też zastosować jako listę dobrych praktyk przy projektowaniu, wytwarzaniu i testach wewnętrznych.

Pod koniec roku 2015 ukazała się nowa wersja OWASP ASVS 3.0. Zmiany w nowej wersji obejmują m.in.: uzupełnienie listy kontrolnej o rozdziały dotyczące konfiguracji, aplikacji mobilnych, WebServices i REST, mapowanie na standard PCI-DSS, uporządkowanie wielu zapisów. Prezentacja będzie miała na celu omówienie standardu oraz najważniejszych zmian w bieżącej wersji.