Embrace Events and let CRUD die

Od wielu lat aplikacje projektowane są w oparciu o architekturę CRUD i nierzadko trzeba było zapłacić za to wysoką cenę: niemożliwe do rozbudowy monolity, trudny w zrozumieniu kod czy problemy ze skalowaniem. Nawet dziś właśnie ta architektura jest nauczana na uniwersytetach jako polecany sposób budowania systemów IT. W rzeczywistości jednak nie każdy problem może zostać w taki sposób uproszczony i zaimplementowany jako przeglądarka bazy danych czy edytor jej tabel.
Projektowanie złożonych systemów IT opartych o Event-Driven Architecture nie jest konceptem nowym i zastosowanie tego podejścia do rozwiązania problemów właściwej klasy może znacząco uprościć ich implementację. W trakcie prezentacji prelegent pokaże jak modelować procesy biznesowe z użyciem Event Stormingu oraz jak tłumaczyć te modele na kod z użyciem zasad proponowanych przez Event Sourcing. Nauczysz się w jaki sposób Eventy pomogą Ci wdrożyć Domain-Driven Design, umożliwią projektowanie intuicyjnych interfejsów użytkownika czy sprawią że system będzie łatwy do przetestowania i skalowalny.