Holistyczne ujęcie machine learning

Machine Learning to interdyscyplinarna nauka pozwalająca na implementację systemów potrafiących doskonalić się na podstawie swojego własnego doświadczenia, a także na pozyskiwać na tej podstawie całkowicie nową wiedzę. Tyle mówi definicja... W praktyce, jako developerzy stajemy przed możliwością wykorzystania dziesiątek czy nawet setek różnych algorytmów, z których większość z łatwością rozwiąże problemy niewykonalne w zasadzie innymi metodami. Podczas tej sesji zapoznamy się m.in. z klasami problemów, dla których Machine Learning może przynieść wymierne efekty, jego wpływem na projekt czy też możliwościami testowania i weryfikowania osiąganej skuteczności. Przeanalizujemy również budowę całego pipeline'u, od pozyskania i pre-processingu (właściwych) danych, przez ich automatyczną analizę, aż po implementację wyników w systemie.