JavaScript Performance - mierzenie i automatyzacja

Celem prezentacji jest przedstawienie sposobów mierzenia efektywności aplikacji JS-owych. W zależności od potrzeb projektowych chcę opowiedzieć o testach manualnych, sposobach przeprowadzania testów A/B i automatyzacji przez rozbudowę gotowych środowisk testowych (Karma). Agenda: - Testy efektywnościowe w JS - czym są i jaką metodologię obrać do ich mierzenia, - Manualne narzędzia na wyciągnięcie ręki: getTime(), window.performance, Developer Tools... - Środowiska testowe: jsPerf, benchmarkjs... - krótki przegląd możliwości i sposobów działania, - Przygotowywanie i wdrażanie własnych formatów testów efektywnościowych, - Przedprodukcyjne narzędzia optymalizacyjne: Google Closure... - Q&A