Nie koduj, pisz prozę!

Dlaczego nasz kod na pierwszy rzut oka jest w sumie tak samo czytelny
jak karty perforowane wkładane do komputerów Odra?
Podczas prezentacji zajmiemy się typowymi błędami:
- zbytnie uogólnienie,
- nieodpowiednie abstrakcje,
- oderwanie od kontekstu,
oraz technikami, których możesz jeszcze nie znać:
- modelowanie obiektów poprzez wyłanianie podmiotów, orzeczeń i dopełnień
- modelowanie granic agregatów poprzez ochronę niezmienników
- odwrócenie kolejności: od zachowań do obiektów
- zestaw kilku wzorców i building blocks