Oops I did it again czyli jak przetestować swoją aplikację ?

Przedstawienie miejsc, na które należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście bezpieczeństwa web aplikacji a następnie pokazanie na przykładach z życia, jakie błędy można tam znaleźć.