Pracuj.pl – SOA zrobione (prawie) dobrze

W Pracuj.pl przeszliśmy daleką drogę. Zaczęliśmy od dwóch dużych monolitycznych aplikacji rozwijanych przez dziesięcioosobowy zespół, wdrażanych raz w miesiąc. Skończyliśmy w miejscu, w którym 100 serwisów rozwijanych jest w myśli idei SOA* przez 80 deweloperów z 9 zespołów, a ich praca wdrażana jest produkcyjnie 75 razy każdego tygodnia.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie problemy dzięki SOA udało nam się rozwiązać, jakie nowe problemy przez to się pojawiły, a jakie wciąż pozostają niezaadresowane, to zapraszamy na nasza prelekcję.

* przyjmijmy, że microservices  = soa done right