Welcome to Monad Club

Pierwsza zasada klubu - monad się nie tłumaczy. Druga zasada... Zatem zamiast tłumaczyć, będziemy obserwować je w naturze - czasem w całkiem nieoczekiwanych miejscach. Przykłady będą językach C# i F#.