Wycieki danych w aplikacjach

Prezentacja zagadnienia wycieku danych oraz możliwości pozyskania i późniejszego wykorzystania podczas ataków. Omówienie typowych błędów popełnianych podczas projektowania, kodowania oraz wdrażania aplikacji, które mają negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa aplikacji. Prezentacja prostych metod identyfikacji wycieków danych i pozyskiwania istotnych informacji z wykorzystaniem publicznie dostępnych i darmowych narzędzi, które każdy może przetestować w praktyce. Prezentowane metody i techniki nie wymagają dogłębnej wiedzy i nie są skomplikowane, co ułatwia ich zapamiętanie, jak również późniejsze wykorzystanie podczas testów bezpieczeństwa własnych aplikacji, zwłaszcza w momencie wdrażania ich w środowisku produkcyjnym. Opisy wycieków danych bazują na rzeczywistych sytuacjach, jakie spotykane są podczas przeprowadzania testów penetracyjnych, a więc obejmują błędy i niedociągnięcia, które są powszechnie spotykane, a które stanowią potencjalną furtkę dla atakującego. W skład poruszanych zagadnień wchodzą m.in.: 1. Błędne założenia projektowe podstawą przyszłych kłopotów 2. Typowe błędy, które niosą poważne konsekwencje 2. Na co zwraca uwagę atakujący 3. Darmowe narzędzia ułatwiające pozyskanie pożądanych informacji 4. Analiza działania aplikacji 5. Pozostałości developerskie, środowiska testowe oraz niewłaściwa konfiguracja środowisk produkcyjnych 6. "Bez komentarza" :) 7. Pozyskiwanie wrażliwych danych z pamięci operacyjnej 8. Czy stosowanie restrykcyjnych zabezpieczeń ułatwia ataki? 9. Aplikacje mobilne a bezpieczeństwo Wykład ukierunkowany pod kątem przekazania praktycznej wiedzy, projektantom, developerom i administratorom oraz wskazania konsekwencji braku właściwego podejścia do polityki bezpieczeństwa.