Zaprogramujmy natywną aplikację mobilną w JavaScript

Pokazanie możliwości React Native na przykładzie już zaprogramowanych aplikacji. Wystąpienie wzbogacone o live koding, który pokaże, jak w łatwy sposób można programować użyteczne i duże aplikacje mobilne przy użyciu JavaScriptu. Dodatkowo, pokazane zostanie, jak wielokrotnie wykorzystywać kod napisany przy pomocy React Native i współdzielić go przez różne platformy, a także, w jaki sposób kod Reactowy może być w łatwy sposób wzbogacany przez natywne moduły iOS lub Android. Wystąpienie w duecie.