ŚCIEŻKA Business Relations & Soft Skills

Czego chcemy na tej ścieżce? Faktów. Success stories, failure stories. Co działa, czego unikać. Nie będziemy mówić o metodach zarządzania, technikach sprzedaży ani o kluczach do sukcesu. Po prostu przedstawimy Wam prawdziwe historie.

Nad warstwą merytoryczą ścieżki czuwa Michał Bartyzel.

PRELEGENCI